Dr. Hendrik Delport

Orthopedisch Chirurg, Medico-Legale Expertisen

Een golfer met tennis elleboog

 

Een golfer met een Tennis elleboog ?
 
Zowel golf als tennis gebruiken een zwaaibeweging met een object teneinde een bal te
raken. Daar beide sporten deze beweging meermaals herhalen , kan dit leiden tot letsels. Zo
ontstaat een tenniselleboog maar ook een golfelleboog. Het verschil ligt in de locatie van het
letsel. Eigenaardig genoeg kan een tennis speler een golfelleboog krijgen en omgekeerd. Het
hangt er van af hoe men het racket respectievelijk golf club vasthoudt en swingt.
 
De elleboog wordt meestal aanzien als één gewricht, maar het bestaat eigenlijk uit drie
aparte gewrichten. De boven arm (humerus) maakt contact met de onderarm die uit twee
botten bestaat, nl de radius en de ulna. Met je handpalm naar beneden zit je radius aan
de binnenzijde, terwijl met de handpalm naar boven de radius aan de buitenkant zit. Deze
beweging is mogelijk door de gewrichten van elleboog en pols.
 
Epicondylitis is de wetenschappelijke term voor ontsteking aan de elleboog. Er zijn twee
epicondylen of ronde uitsteeksels aan het uiteinde van de bovenarm. Een ontsteking aan de
mediale of binnenste epicondyl noemt men een tenniselleboog, terwijl een ontsteking aan
de laterale of buitenste epicondyl een golfelleboog is. Golfers hebben meer last van tennis
elleboog
 
Tenniselleboog is niet alleen een ontsteking van de aanhechting van de strekspieren maar
meestal ook van de spieren zelf tot aan de pols. Wanneer men veel spin op de bal tracht te
zetten moeten deze spieren harder werken en raken ze ook overbelast. Een golfelleboog
kan ontstaan door slechte techniek, te veel kracht of te veel practice. Maar een tennisser die
zijn racket te vast klemt of te veel topspin heeft kan ook een golfelleboog krijgen. Overuse is
dus de belangrijkste oorzaak van deze letsels. Daarom moet uw trainingsschema aangepast
worden aan uw persoonlijk niveau. Een goede opwarming en aangepaste techniek
verminderen de kans op overbelasting.
 
Wat kan men doen preventief ?
 
Preventie is het beste geneesmiddel ! Tracht dagelijks enkele malen te stretchen gedurende
30-60 seconden. Drie excellente krachtoefeningen voor hand en voorarm zijn: knijpen op
een bal, handpalm sluiten en openen tegen weerstand.
 
Meestal begint de ontsteking sluipend. Het is echter aan te raden snel met ijspakking en zelf
massage te beginnen. Plaats een handdoekje tussen de huid en het ijs en laat dit gedurende
15 minuten inwerken. Doe dit tot drie maal daags. Indien dit onvoldoende is kan een brace
helpen of soms een licht ontstekingsremmend middel.
 
Een typische brace voor golf- of tenniselleboog bestaat uit een elastische band met een
schok-absorberende drukpad en een velcro sluiting. Juiste locatie van de brace is belangrijk.
Twee vinger breedten onder de elleboogplooi met de drukpad mediaal voor de tennis-
elleboog en lateraal voor de golfelleboog. Dan opspannen met voldoende druk maar niet te
veel om de circulatie niet af te spannen. Om te testen of de brace juist zit, strek je arm en
maak een vuist terwijl je de pols buigt of strekt. Als de pijn blijft, zit je drukpad niet op de
correcte plaats.
 
Ontstekingswerende medicatie (NSAID) helpt ook maar vergeet de complicaties (maaglast)
niet.
 
Opgelet, soms kan een epicondylitis ook gepaard gaan met gevoelsstoornissen (voosheid)
in de voorarm en hand. Dit mag je niet zelf behandelen. Dit wijst op een zenuwletsel dat
chronisch kan worden en tot hevige pijn en krachtsvermindering kan leiden. In dat geval is
het aan te raden om je huisarts of sportarts te raadplegen. Ook als de last na enkele weken
niet duidelijk beter is ga je best op raadpleging. Hij of zij kan je dan behandelen of indien
nodig gericht verder doorverwijzen. Er zijn vele mogelijke behandelingswijzen, sommige met
eerder beperkte wetenschappelijke ondersteuning. Acapunctuur kan de pijn verminderen.
Een bloedinjectie of ook een Botox injectie kan soms helpen. Een spalk of zelfs een gips kan
verbetering geven maar heeft een hoge kans op recidief. Laser therapie, warmte therapie,
sclerotherapie, fysiotherapie en trigger point therapie kunnen helpen maar zijn niet echt
bewezen. Cortisone injecties geven meestal onmiddellijk resultaat maar worden beter
vermeden wegens de complicaties en de hoge kans op recidief. Veelbelovend maar ook nog
niet echt bewezen zijn de ESWT en de PRP therapie. Bij ESWT of Extracorporele Schokwave
Therapy worden geluidsgolven met hoge energie (zoals bij de niersteenverbrijzelaar)
gebruikt om littekenweefsel en verkalkingen af te breken. Het lichaam start dan zelf een
genezingsproces om nieuw weefsel aan te maken. Recente studies wijzen op 70% succes.
 
Een andere veel belovende behandeling is PRP (Platelet-Rich-Plasma) waarbij het eigen
bloed van de patiënt genomen wordt en daarna gecentrifugeerd om een hoge concentratie
bloedplaatjes te bekomen. Na een lokale verdoving wordt dit dan in de aangetaste zone
ingespoten ook weer om de natuurlijke genezing te bevorderen.
 
In geval alle andere behandelingen falen is operatie mogelijk. Dit kan gebeuren door open
chirurgie, percutane of arthroscopische ingreep. Men doet dan best eerst een MRI om een
idee te hebben over de toestand van de pees. Het littekenweefsel wordt verwijderd en de
aanhechtingspees verlengd. Het genezingsproces duurt tot 3 maanden en het resultaat is
niet steeds voorspelbaar. Soms blijft er wat pijn, krachtsvermindering of bewegingstekort.
 
In elk geval zal uiteindelijk slechts 5% van de patiënten een operatie nodig hebben.
 
Vele golfers kunnen last hebben van tenniselleboog. Buiten de preventieve maatregelen
beschreven hierboven kan je eventueel ook overgaan naar meer flexibele shafts en
golfballen met lage compressie. Ook oefenen op natuurlijk gras in plaats van op harde
matjes is aan te raden.
 
Ontspan de ellebogen en verminder de druk van uw grip gedurende de swing. Traag swingen
helpt ook. Best wortels en stenen vermijden alsook te veel grond (divot). Release van de
handen op de top van je backswing (casting maneuver) en deceleratie voor het impact zijn
gekende oorzaken van golfelleboog.
 
Weet dat > 60% van de golfers een letsel zullen oplopen gedurende hun golfcarrière door
compensatie bewegingen ten gevolgen van slecht uitgevoerde swingbewegingen. Tracht
daarom nooit te overdrijven zodat je nog lang de meest uitgevoerde balsport ter wereld kan
blijven beoefenen.
 
Lid van de Medische Commissie VVG
 
Lid van de Topsportcommissie VVG
 
Meer info op www.ortho-expert.be